Tìm kiếm Blog này

Cắt, nhập tập tin, kiểm tra mã MD5 với phần mềm FSJSetup

# Phần mềm cắt tập tin lớn thành nhiều tập tin nhỏ và nối lại khi dùng 
# Kiểm tra mã MD5 để xem tập tin nguồn và đích có mất mát dữ liệu trong quá trình chuyển sang internet hay không.
# Tải về tại https://goo.gl/vpcovG

Related Posts
Disqus Comments