Tìm kiếm Blog này

Bộ dữ liệu để cài đặt máy điện thoại Samsung Galaxy ACE II GT-I8160

# Cài Android cho Samsung Galaxy ACE II GT-I8160
1/ Tải trình thiết bị: https://goo.gl/rYr1b5
2/ Tải về Odin 307: http://goo.gl/ik9QsT
3/ Tải Firmware: https://goo.gl/fLVi9f

Related Posts
Disqus Comments