Tìm kiếm Blog này

Enable Remote Desktop Connection on Windows 7 Home Premium SP1 Khắc phục điều khiển từ xa Remote Desktop trên máy tính sử dụng Windows 7 Home Premium

# Khắc phục điều khiển từ xa Remote Desktop trên máy tính sử dụng Windows 7 Home Premium
Enable Remote Desktop Connection on Windows 7 Home Premium SP1

# Tải công cụ về Tải công cụ về
# Giải nén và chạy tập tin Install.cmd với quyền Run as administrator

Related Posts
Disqus Comments