Tìm kiếm Blog này

Tạo Ghost cho USB Boot

1/ Tài trình tạo USB boot về máy tính. Tải
2/ Chạy Runme.exe và chọn như hình bên dưới
3/Nhấn Install và Nhấn Enter 

4/ Copy tập tin trong thư mục tới USB


Related Posts
Disqus Comments