Tìm kiếm Blog này

[facebook] FB inc sẽ cho ra trình duyệt riêng?

# Nhiều trang web được chia sẽ trên fb và dễ dàng hiển thị trong fb trên điện thoại mà không cần gọi một trình duyệt bên thứ 2, rõ ràng fb đã phát triển trình duyệt riêng của mình.
# Thời điểm thích hợp nhất trình duyệt do fb phát triển sẽ ra mắt trong thời gian sớm nhất.

Related Posts
Disqus Comments