Phần mềm biên tập video mã nguồn mở OpenShot Video Editor

# Là phần mềm mã nguồn mở có nhiều tính năng biên tập cao cấp
# Phù hợp cho những người làm video, Youtuber,...