Tải Windows 7 64bit SP1 Ultimate


Phiên bản: Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
Tên File: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.iso
Kiểu: 64 Bit (x64)
Dung lượng: 3167 MBytes
Ngôn Ngữ: Tiếng Anh (English)
Mã SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Ngày phát hành: 2011-05-12 14:46:21