Tạo USB BOOT GHOST cho Laptop, PC đời mới cho đến đời cũ

Hướng dẫn:
1/ Tài trình tạo USB boot về máy tính. Tải về
2/ Chạy Runme.exe với quyền Administrator và chọn như hình bên dưới
3/Nhấn Install và Nhấn Enter 

4/ Copy tập tin trong thư mục tới USB