-->

Tìm kiếm Blog này

Tạo USB BOOT GHOST cho Laptop, PC đời mới cho đến đời cũ

Tải về: 

1- Gru4DOS https://drive.google.com/file/d/16RPM_4z5Po3nTBIohFW9aTW3dM0514jj/view?usp=sharing 2- Rufus: https://drive.google.com/file/d/10ohp2isrk2mENydRVsjOX-i-OtoNpahp/view?usp=sharing    

Related Posts
Disqus Comments