Tải về Packet Tracer 7.2 for Windows 32 & 64 bit lưu trên google drive

  [TẢI VỀ 64bit] [TẢI VỀ 32bit] Cisco Packet Tracer v7.2  là một công cụ mô phỏng mạng có thể được sử dụng trong đào tạo để kiểm tra chứng c...